Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane POKL » ANIMACJA ZMIANY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

ANIMACJA ZMIANY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ANIMACJA ZMIANY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt realizowany w partnerstwie przez:

1. Grupa Forbis Crux Consulting s.c.

2. Stowarzyszenie Centrum Dialogu Społecznego i Biznesu

3. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich

 

CEL PROJEKTU: zwiększenie aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym woj opolskiego w grupie 30 osób pozostających bez zatrudnienia.

 

UCZESTNIKAMI PROJEKTU BYŁY OSOBY, KTÓRE:

1. zamieszkują na terenie woj. opolskiego w rozumieniu KODEKSU CYWILNEGO (w szczególności powiaty: strzelecki, krapkowicki, kędzierzyńsko – kozielski)

2. pozostają bez zatrudnienia i są w wieku aktywności zaw., zagrożone wykluczeniem społ. z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społ.

 

Priorytetowo traktowane były osoby bez zatrudnienia należące do następujących grup: osoby, które ukończyły 45 rok życia, osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, kobiety (szczególnie te powracające lub wchodzące na rynek pracy), osoby niepełnosprawne.

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

  • DORADZTWO INDYWIDUALNE z Animatorem Rozwoju Zawodowego oraz z Psychologiem
  • WARSZTATY: aktywnego poszukiwania pracy, kompetencji społecznych i obywatelskich, komputerowe, przedsiębiorczości.
  • SZKOLENIA:

1. (profesjonalny sprzedawca – handlowiec z obsługą urządzeń fiskalnych,

2. profesjonalny pracownik drogowy z uprawnieniami do kierowania ruchem drogowym (kurs OPERATORA ZAGĘSZCZAREK I UBIJAKÓW WIBRACYJNYCH ORAZ PRZECINAREK DO NAWIERZCHNI DRÓG)

3. szkolenia dodatkowe – prawo jazdy kat. B

  • STAŻE ZAWODOWE U PRACODAWCÓW

W ramach poszczególnych działań przewidziano zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe i stażowe. Możliwa była również refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub inną osobą zależną.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ BEZPŁATNY!

Większość działań przewidziana w projekcie realizowana była na terenie Strzelce Opolskich

 

PROJEKT REALIZOWANY OD 1.02.2011 DO 31.12.2011

Kontakt:

  • Powiatowy Urząd Pracy , ul. Gogolińska 2a47-100 Strzelce Opolskie, pokój 10 lub 2, Tel. 77 462 18 05, 77 462 18 62 Osoba: Dorota Kozołup
  • Grupa Forbis Crux Consulting , Krakowska 49, 47-100 Strzelce Opolskie II Piętro Tel. 77 461 20 93 www.grupaforbis.pl Osoba: Anna Witek

 

Liczba wyświetleń: 1273
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-22 13:19:19)
Zredagował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-27 13:48:52)