Jesteś tutaj: Strona główna » Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Urzędu Pracy w strzelcach Opolskich znajduje się pod adresem:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich:

  1. Dostarczenie dokumentu poprzez wypełnienie formularza elektronicznego bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Do prawidłowej prezentacji Urzędowego Poświadczenia Odbioru i pism w postaci dokumentów elektronicznych służy oprogramowanie TALGOS.Cryptopen, które należy pobrać i zainstalować na komputerze.

Pobierz oprogramowanie TALGOS.Cryptopen

Dokumenty można składać również przez Elektroniczną Skrzynę Podawczą na platformie ePUAP

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty muszą być podpisane podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfiketem lub profilu zaufanego ePUAP.
  2. Akceptowane formaty elektroniczne (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766)): a) txt, rtf, pdf, doc, odt; b) bmp, jpg, gif, tif, png, svg; c) zip, tar, gz, rar.
  3. Maksymalna łączna suma rozmiarów załączników nie może przekroczyć 2 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Liczba wyświetleń: 1074
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-15 09:40:57)
Zredagował(a): Zygfryd Zielger (2015-02-26 12:56:22)