Jesteś tutaj: Strona główna » Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 Aby "załatwić" sprawę w formie elektronicznej należy zalogować się na stronie: www.praca.gov.pl a następnie wybrać, wypełnić i przesłać odpowiedni formularz.

Pisma do urzędu można składać również przez Elektroniczną Skrzynę Podawczą na platformie ePUAP,

Adresy skrytek na platformie ePUAP zostały podane poniżej:

/pupstrzelceop/skrytka

lub

/pupstrzelceop/SkrytkaESP

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  1. Dokumenty muszą być podpisane podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfiketem lub profilu zaufanego ePUAP.
  2. Akceptowane formaty elektroniczne (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766)): a) txt, rtf, pdf, doc, odt; b) bmp, jpg, gif, tif, png, svg; c) zip, tar, gz, rar.
  3. Maksymalna łączna suma rozmiarów załączników nie może przekroczyć 2 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Liczba wyświetleń: 1338
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-15 09:40:57)
Zredagował(a): Zygfryd Zielger (2018-01-26 09:48:12)