Jesteś tutaj: Strona główna » Lokalny Rynek Pracy

Lokalny Rynek Pracy

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich na koniec lipca 2018 r. wynosiła 1155 osób i w porównaniu do stanu na koniec lipca 2017 roku (1303) jest niższa o 148 osób.
Liczbę bezrobotnych w poszczególnych gminach naszego powiatu na dzień 31 lipca 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa gminy:

Liczba bezrobotnych

Udział bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców

Ludność

Ogółem

W tym z prawem do zasiłku

Razem

Kobiet

Razem

Kobiet

Izbicko

71

47

12

9

1,34

5302

Jemilenica

91

58

7

2

1,25

7277

Kolonowskie

68

47

13

11

1,18

5768

Leśnica

104

73

21

16

1,36

7645

Strzelce Op.

571

342

104

61

1,96

29203

Ujazd Śl.

101

67

14

10

1,60

6294

Zawadzkie

149

105

24

16

1,34

11146

Razem:

1155

739

195

125

1,59

72635

 

Wśród ogółu bezrobotnych na koniec lipca 2018 roku znajdowało się:

  • 195 osób z prawem do zasiłku (16,9% ogółu bezrobotnych)
  • 530 mieszkańców wsi (45,9%)
  • 8 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (0,7%)
  • 101 niepełnosprawnych (8,7%).

W lipcu 2018 roku zostało zarejestrowanych 229 bezrobotnych, natomiast wyłączono z ewidencji 219 osób. Spośród bezrobotnych wyłączonych z ewidencji 117 osób podjęło pracę (53,4%).

Liczba wyświetleń: 1390
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-15 08:52:40)
Zredagował(a): Dariusz Przybyła (2018-08-14 12:50:33)