Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane POKL » PRIORYTET I. ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA

PRIORYTET I. ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA

Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.4 Projekty Innowacyjne – projekt konkursowy

 

INNOWACYJNE WSPARCIE DLA CIEBIE

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie” realizowanym jest przez CTC Polska sp. z o.o. w partnerstwie z PUP w Strzelcach Opolskich, PUP w Świętochłowicach, PUP w Zabrzu oraz w partnerstwie ponadnarodowym z bit schulungcenter Nfg. GmbH & Co KG – firmą szkoleniową z Austrii.

 

PROJEKT REALIZOWANY od 01.05.2011 do 31.12.2014 r.

 

Uczestnikami projektu są osoby długotrwale bezrobotne, tzn. zarejestrowane przez co najmniej 12 m-cy w Powiatowym Urzędzie Pracy w ostatnich 24 m-cach, w szczególności osoby dziedziczące bezrobocie, będące równocześnie klientami Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy Powiatowych Urzędów Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie efektywniejszego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych kierowanych do tej grupy.

 

Celem projektu jest także uskutecznienie procesu aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz wzmocnienie aktywnego działania. Skuteczność ta została zwiększona poprzez innowacyjne rozwiązania projektu tj.:

 

  • Nowy profil Doradcy Osobistego – funkcja doradcy wiąże się z indywidualnym i kompleksowym podejściem do klienta. Doradcaosobisty jest łącznikiem między klientem, a całym PUP, m.in. udziela informacji o ofertach, pracy, stażu czy szkoleniach. Doradca motywuje i wspiera klienta przy realizacji zadań, pomaga np. napisać CV i przygotować do rozmowy z pracodawcą. Proponowane formy pracy oraz natężenie działań wynika z indywidualnych potrzeb klienta, planowane wizyty są częste i służą realizacji celów klienta. Innowacyjność doradcy osobistego polega również na tym, iż bezrobotny może liczyć na pomoc po podjęciu pracy.

 

  • Wsparcie finansowe - działanie wypłaty degresywnego wsparcia finansowego w momencie podjęcia pracy, ma na celu zapobiec lękowi przed utratą form wsparcia z OPS. Głównym celem jest zrównoważenie świadczeń utraconych w momencie podjęcia pracy i stopniowe zmniejszanie do momentu uzyskania stabilizacji finansowej tj. 6mc od podjęcia pracy.

 

  • System informatyczny Connector - służy dwukierunkowej wymianie danych między PUP a OPS. System Connector łączy dane z kilku systemów w jeden, co jest bardzo przydatne i pomocne w pracy, jego główną zaletą jest elektroniczna możliwość generowania zaświadczeń.

Kontakt:

Powiatowy Urząd Pracy , ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie,

  • pokój nr 10, Tel. 77 462 18 72, osoba do kontaktu : Iwona Ordyniec
  • pokój nr 10, Tel. 77 462 18 72, osoba do kontaktu : Patrycja Gazda
  • pokój nr 11, Tel. 77 462 18 09, osoba do kontaktu : Roman Kus
Liczba wyświetleń: 1201
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-22 13:14:17)
Zredagował(a): Iwona Ordyniec (2014-01-13 10:31:56)