Jesteś tutaj: Strona główna » Procedury załatwiania spraw

Procedury załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

  • Kodeksem postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071z późń. zm.),
  • Instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 160 poz. 1074 z późń. zm.).

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO REJESTRACJI:

1. Wypełniony druk karty rejestracyjnej.

2. Dowód osobisty - Nr ewidencyjny (pesel).

3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

4. Świadectwo szkolne (oryginał + ksero).

5. Wszystkie świadectwa pracy (oryginał + ksero):

a) Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy: - wynagrodzenie (brutto) w poszczególnych miesiącach od 1997 r. wydany przez ZUS lub zakład pracy.

b) Osoby zatrudnione na umowę zlecenie; członkowie SKR i RSP: - zaświadczenie z całego okresu pracy o podstawie wymiaru składek na ZUS i Fundusz Pracy w rozbiciu na każdy miesiąc, wydany przez zakład pracy.

c) Osoby prowadzące Działalność Gospodarczą (działalność nie może być zawieszona): - zaświadczenie potwierdzające opłacone składki z podaniem podstawy ich wymiaru na ZUS i Fundusz Pracy wydane przez ZUS

d) Osoby, które utraciły prawo do renty inwalidzkiej: - zaświadczenie o okresie pobierania renty.

6. REGON i PKD z zakładu pracy.

7. Inwalidzi: - orzeczenie o grupie inwalidzkiej.

8. Osoby posiadające gospodarstwo rolne: - nakaz płatniczy (oryginał + ksero).

9. Osoby będące na zwolnieniu lekarskim po zwolnieniu z pracy: - zaświadczenie o podstawie wymiaru zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego.

10. Zdolność do pracy (po chorobowym).

11. Aktualny meldunek.

12. Po odbyciu służby wojskowej książeczka wojskowa ( oryginał + ksero).

Liczba wyświetleń: 1295
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-15 09:40:28)