Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » RPO

RPO

 

 

 

 

Informacja o projekcie RPO WO 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje, że w dniu 29.03.2018 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014­ - 2020.

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie strzeleckim (IV)”

Oś priorytetowa 7 Konkurencyjny rynek pracy

Okres realizacji: od 05.01.2018 do ­31.12.2018r

Wartość projektu: 1 299 074,80 zł

Grupa docelowa: osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Strzelcach Opolskich jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci: ­

 • Pośrednictwo i/lub poradnictwo
 • Staże od 3 do 10 miesięcy ­
 • Szkolenia indywidualne­
 • Prace interwencyjne
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Doposażenie i/lub wyposażenie stanowiska pracy

 

Informacja o projekcie RPO WO 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje, że w dniu 13.04.2017 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO)

na lata 2014­ - 2020.

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie strzeleckim (III)”

Oś priorytetowa 7 Konkurencyjny rynek pracy

Okres realizacji: od 01.01.2017 do ­31.12.2017r

Wartość projektu: 916 331,40 zł

Grupa docelowa: osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Strzelcach Opolskich jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci: ­

 • Pośrednictwo i/lub poradnictwo
 • Staże od 3 do 10 miesięcy ­
 • Szkolenia indywidualne­ 
 • Prace interwencyjne
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Informacja o projekcie RPO WO 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje, że w dniu 15.04.2016 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014­ - 2020.

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie strzeleckim (II)”

Oś priorytetowa 7 Konkurencyjny rynek pracy

Okres realizacji: od 01.01.2016 do ­31.12.2016r

Wartość projektu: 951 078,24 zł

Grupa docelowa: osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Strzelcach Opolskich jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci: ­

 • Pośrednictwo i/lub poradnictwo
 • Staże do 6 miesięcy ­
 • Szkolenia indywidualne­ i grupowe
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Informacja o projekcie RPO WO 2015 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich informuje, że w dniu 13.10.2015 roku podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014­ - 2020.

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie strzeleckim (I)”

Oś priorytetowa 7 Konkurencyjny rynek pracy

Okres realizacji: od 01.01.2015 ­31.12.2015r

Wartość projektu: 1 043 700,00 zł

Grupa docelowa: osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Strzelcach Opolskich jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci: ­

 • Pośrednictwo i/lub poradnictwo
 • Staże do 6 miesięcy ­
 • Szkolenia indywidualne­ i grupowe
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Liczba wyświetleń: 723
Rejestr zmian
Autor: Dorota Kozołup
Opublikował(a): Dorota Kozołup (2016-01-13 09:50:56)
Zredagował(a): Dorota Kozołup (2018-05-04 11:59:27)