Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane

Zrealizowane

DOBRY START

projekt współfinansowany ze środków EFS, realizowany w ramach SPO RZL

Działnie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy
Okres realizacji

od 01.01.2006 r. – do 31.12. 2007 r.

Wartość projektu:

1 045 167,64 PLN

Uczestnicy projektu: (Beneficjenci Ostateczni)

Projekt skierowany jest do młodych osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia oraz bezrobotnych absolwentów szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27 roku życia. Liczba uczestników: 264

Realizowane formy wsparcia:
 • Poradnictwo grupowe – 264 osoby
 • Poradnictwo indywidualne – 264 osoby
 • Pośrednictwo pracy – 264
 • Staże zawodowe – 244 osoby
 • Szkolenia zawodowe – 20 osób
Kontakt:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich ul. Gogolińska 2a pokój nr 4, tel.: (077) 4621811 pokój nr 10, tel.: (077) 4621812, (077) 4621814

 

 


 

AKTYWNY POWRÓT

projekt współfinansowany ze środków EFS, realizowany w ramach SPO RZL

Działnie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych
Okres realizacji

od 01.03.2006 r. – do 31.12. 2007 r.

Wartość projektu:

1 307 538,10 PLN

Uczestnicy projektu: (Beneficjenci Ostateczni)

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, pozostających w ewidencji urzędu pracy przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów oraz osób powyżej 25 roku życia zarejestrowanych przez okres od 12 do 24 miesięcy.
Liczba uczestników: 281

Realizowane formy wsparcia:
 • Poradnictwo grupowe – 211 osób
 • Poradnictwo indywidualne – 211 osób
 • Pośrednictwo pracy – 211 osób
 • Doradztwo dla osób rozpoczynających działalność· gosp. – 67 osób
 • Przygotowanie zawodowe – 46 osób
 • Szkolenia zawodowe – 164 osoby
 • Dotacje na rozpoczęcie dział. gosp. – 67 osób
Kontakt:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich ul. Gogolińska 2a pokój nr 4, tel.: (077) 4621811 pokój nr 10, tel.: (077) 4621812, (077) 4621814

 

 


 

TERAZ MŁODZI

projekt współfinansowany ze środków EFS, realizowany w ramach SPO RZL

Działnie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy
Okres realizacji

od 01.04.2005 r. – do 31.03. 2006 r.

Wartość projektu:

299 941,06 PLN

Uczestnicy projektu: (Beneficjenci Ostateczni)

Projekt skierowany był do młodych osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia oraz bezrobotnych absolwentów szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27 roku życia.
Liczba uczestników: 73

Realizowane formy wsparcia:
 • Poradnictwo grupowe – 72 osoby
 • Poradnictwo indywidualne – 72 osoby
 • Pośrednictwo pracy – 72 osoby
 • Doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gosp. – 1 osoba
 • Dotacje na rozpoczęcie dział. gosp. – 1 osoba

 

 


 

SZKOLENIA DLA PRACUJĄCYCH

projekt współfinansowany ze środków EFS, realizowany w ramach ZPORR

Działnie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Okres realizacji

od 01.02.2005 r. – do 31.12. 2006 r.

Wartość projektu:

170 536,20 PLN

Uczestnicy projektu: (Beneficjenci Ostateczni)

Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych, chcących podwyższyć lub dostosować kwalifikacje zawodowe do potrzeb rynku pracy.
Liczba uczestników: 100

Realizowane formy wsparcia:
 • Szkolenia językowe i komputerowe
 • Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

 

 


 

SZANSA NA POWRÓT

projekt współfinansowany ze środków EFS, realizowany w ramach SPO RZL

Działnie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych
Okres realizacji

od 02.05.2005 r. – do 31.12. 2005 r.

Wartość projektu:

147 874,71 PLN

Uczestnicy projektu: (Beneficjenci Ostateczni)

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, pozostających w ewidencji urzędu pracy przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów oraz osób powyżej 25 roku życia zarejestrowanych przez okres od 12 do 24 miesięcy.
Liczba uczestników: 72

Realizowane formy wsparcia:
 • Poradnictwo grupowe – 70 osób
 • Poradnictwo indywidualne – 70 osób
 • Pośrednictwo pracy – 70 osób
 • Doradztwo dla osób rozpoczynających działalność· gosp. – 2 osoby
 • Szkolenia zawodowe – 70 osób
 • Dotacje na rozpoczęcie dział. gosp. – 2 osoby

 

 


 

SZANSA DLA MŁODYCH

projekt współfinansowany ze środków EFS, realizowany w ramach SPO RZL

Działnie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy
Okres realizacji

od 13.04.2004 r. – do 15.04.2005 r.

Wartość projektu:

286 800,00 PLN

Uczestnicy projektu: (Beneficjenci Ostateczni)

Projekt skierowany był do młodych osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia oraz bezrobotnych absolwentów szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27 roku życia.
Liczba uczestników: 112

Realizowane formy wsparcia:
 • Poradnictwo grupowe –112 osób
 • Poradnictwo indywidualne – 112 osób
 • Szkolenia zawodowe – 15 osób
 • Staże zawodowe – 97 osób

 

 


 

POWRÓT DO PRACY

projekt współfinansowany ze środków EFS, realizowany w ramach SPO RZL

Działnie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych
Okres realizacji

od 13.04.2004 r. – do 15.04. 2005 r.

Wartość projektu:

58 000,00 PLN

Uczestnicy projektu: (Beneficjenci Ostateczni)

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, pozostających w ewidencji urzędu pracy przez okres do 12 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów oraz osób powyżej 25 roku życia zarejestrowanych przez okres od 12 do 24 miesięcy.
Liczba uczestników: 32

Realizowane formy wsparcia:
 • Poradnictwo grupowe – 32 osoby
 • Poradnictwo indywidualne – 32 osoby
 • Szkolenia zawodowe – 32 osoby

 

 


 

MÓJ CEL - MOJA FIRMA

projekt współfinansowany ze środków EFS, realizowany w ramach ZPORR

Działnie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości
Okres realizacji

od 01.07.2005 r. – do 30.11. 2007 r.

Wartość projektu:

416 677,71 PLN

Uczestnicy projektu: (Beneficjenci Ostateczni)

Uczestnikami projektu mogły być osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004r.
Liczba uczestników: 34 osoby

Realizowane formy wsparcia:
 • Doradztwo zawodowe – 34 osoby
 • Szkolenia z zakresu zakładani i prowadzenia działalności gospodarczej – 34 osoby
 • Doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wsparcie pomostowe (6 miesięcy po 700 zł) – 15 osób
 • Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności (maksymalnie ok. 20 tys. zł) – 16 osób

 

 

 


 

MOJA SZANSA

projekt współfinansowany ze środków EFS, realizowany w ramach SPO RZL

Działnie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy
Okres realizacji

od 01.03.2005 r. – do 31.03. 2006 r.

Wartość projektu:

84 310,04 PLN

Uczestnicy projektu: (Beneficjenci Ostateczni)

Projekt skierowany był do młodych osób bezrobotnych poniżej 25 roku.
Liczba uczestników: 21

Realizowane formy wsparcia:
 • Poradnictwo grupowe – 21 osób
 • Poradnictwo indywidualne – 21 osób
 • Przygotowanie zawodowe – 21 osób

 

 


 

DIAGNOZA POTRZEB ZATRUDNIENIOWYCH I ROZWOJOWYCH STRZELECKICH PRACODAWCÓW

projekt współfinansowany ze środków EFS, realizowany w ramach ZPORR

Działnie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
Okres realizacji

od 03.01.2005 r. – do 30.06. 2006 r.

Wartość projektu:

128 961,80 PLN

Uczestnicy projektu: (Beneficjenci Ostateczni)

Projekt skierowany do instytucji powiązanych w sposób mniej lub bardziej bezpośredni z rynkiem pracy. Między innymi: ośrodki szkolące, szkoły ponadgimnazjalne, JST, Urzędy Pracy, i inne.

Realizowane formy wsparcia:

Projekt skierowany do instytucji powiązanych w sposób mniej lub bardziej bezpośredni z rynkiem pracy. Między innymi: ośrodki szkolące, szkoły ponadgimnazjalne, JST, Urzędy Pracy, i inne.

Liczba wyświetleń: 1147
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-16 11:52:14)